การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ฝุ่น

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การออกแบบเครื่องดักฝุ่นอุทัย ประสพชิงชนะ; เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ; ธีรภาคย์ เอื้อสถาพรกิจ; พสธร ทาเจริญ; อัคคธี ศรีประไพ, และอื่นๆ
2551ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในระบบทางเดินหายใจในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลผลิตจากไม้และเฟอร์นิเจอร์ในเขตภาคตะวันออกอนามัย เทศกะทึก; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงสีข้าวจังหวัดนครราชสีมาสุปราณี คุณร้าน; นันทพร ภัทรพุทธ; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์