การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ผู้ป่วยเด็ก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็กมณีรัตน์ ภาคธูป; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; พจนารถ สารพัด; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาที่มีบุตรรับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤตกนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยทำนายวิธีการเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่มีเด็กป่วยเรื้อรังในหอผู้ป่วยเด็กมณีรัตน์ ภาคธูป; นฤมล ธีระรังสิกุล; เอมอร อาจรัตนกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548อุบัติเหตุและภยันตรายต่าง ๆ ของผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการ ในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพารุ่งรัตน์ ชวนชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์