การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ปรสิต

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การประเมินเทคนิคการตรวจหาปรสิต Perkinsus sp. ในดินตะกอน หอยลาย (Paphia undulata) และหอยนางรม (Saccostrea sp.) ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; นันทิกา คงเจริญพร; อณุมาศ บัวเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2561การประเมินเทคนิคการตรวจหาปรสิต Perkinsus sp. ในดินตะกอน หอยลาย (Paphia undulata) และหอยนางรม (Saccostrea sp.) ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; นันทิกา คงเจริญพร; อณุมาศ บัวเขียว
2554การศึกษาโรคจุดขาวน้ำเค็มที่เกิดจากโปรโตซัว Cryptocaryon sp. ในปลาทะเลในประเทศไทยสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; นารีรัตน์ ฤทธิรุตน์; วีลยา แก่นจันทร์; นันทิกา คงเจริญพร, และอื่นๆ
2561การแพร่กระจาย ค่าความชุกและ สัณฐานวิทยาของปรสิตที่ระบาดในกุ้งทะเล เศรษฐกิจ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ปรสิตก่อโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำที่สำคัญในประเทศไทยอุมาพร ทาไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552พาราไซท์ที่เป็นอันตรายต่อหอยนางรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสุขใจ รัตนยุวกร; สุพรรณี ลีโทชวลิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล