การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง นักศึกษา - - การดำเนินชีวิต

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดบริการในการพัฒนานิสิตของนิสิตชั้นปีที่ 1ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ขนิษฐา พงษ์ญาติ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ปัญหาสังคมในกลุ่มวัยรุ่นและนิสิตนักศึกษาศรีวรรณ มีคุณ
2558ผลการปรึกษากลุ่มโดยการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจำเป็นของนิสิตปริญญาตรีวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; จิดาภา สุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิตมานพ แจ่มกระจ่าง; สมพงษ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์