การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความพอใจของผู้ใช้บริการ - - วิจัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การศึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2551การศึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี.มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองเอกวิทย์ มณีธร; สโรชา แพร่ภาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2548ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้บริการของฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการอาภากร ธาตุโลหะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด