การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การเลือกลักษณะของข้อมูลผู้บุกรุกด้วยขั้นตอนวิธีฮิวริสติกกรีดดีกฤษณะ ชินสาร; จรรยา อ้นปันส์
2555ต้นแบบระบบช่วยสร้างตัวบริการข้อมูลแบบปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 : ?bกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา = Prototype of security data services generator with Web 2.0 technology : case study Burapha Universityสุรางคนา ธรรมลิขิต; เอกภพ บุญเพ็ง
2554วิธีการแบบผสมสำหรับการสกัดคุณลักษณะของชุดข้อมูลบนเครือข่ายเพื่อระบุผู้บุกรุกแบบเวลาจริงกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ