การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง Martin Hussemann

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การระบาดของเชื้อ Nosema ceranae และความรุนแรงของโรค ในผึ้งหลวง (Apis dorsata Fabricius, 1793) ในประเทศไทยกันทิมา สุวรรรณพงศ์; Martin Hussemann; สัมฤทธิ์ มากสง; แสนชัย นารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การระบาดของเชื้อ Nosema ceranae และความรุนแรงของโรคในผึ้งหลวง (Apis dorsata Fabricius, 1793) ในประเทศไทยกันทิมา สุวรรณพงศ์; Martin Hussemann; สัมฤทธิ์ มากสง; แสนชัย นารี
2559การสร้างสมการเส้นตรงจากข้อมูลการเจริญของแมลงวันหัวเขียว (Diptera: Calliphoridae) ที่มีบทบาทสำคัญทางนิติเวชในประเทศไทยเพื่อคำนวณ ระยะเวลาหลังการตายกันทิมา สุวรรณพงศ์; Martin Hussemann; สุพลวัชร จันทร์คง; สุรศักดิ์ ยานมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์