การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุภากรณ์ ด้วงแพง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว ขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉินวัลภา คุณทรงเกียรติ; สุภากรณ์ ด้วงแพง; สัญญา โพธิ์งาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ประสบการณ์การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังวัลภา คุณทรงเกียรติ; สุภากรณ์ ด้วงแพง; พิมลพรรณ เนียมหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยทำนายอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังวัลภา คุณทรงเกียรติ; พนาวรรณ บุญพิมล; สุภากรณ์ ด้วงแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์