การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กมลวรรณ แสงระวี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การจำแนกกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการโดยการใช้แบบจำลองการพยากรณ์โอกาสการสำเร็จการศึกษาที่มีการคัดเลือกปัจจัยสุวรรณา รัศมีขวัญ; กมลวรรณ แสงระวี
2564โครงการการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชา 89530364 การออกแบบสื่อและการนำเสนอจรรยา อ้นปันส์; สุภาวดี ศรีคำดี; วันทนา ศรีสมบูรณ์; กมลวรรณ แสงระวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศกมลวรรณ แสงระวี; กุลชลี รัตนคร; หรรษา รอดเงิน; ปัทมา วชิรพันธุ์; พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์, และอื่นๆ