การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อุทัยวรรณ ศิริอ่อน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 25 จากทั้งหมด 25 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การใช้ ionic polymer เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับการสังเคราะห์ 2 -deoxy-2-iodoglycosidesอุทัยวรรณ ศิริอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การใช้ ionic polymer เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการสังเคราะห์ 2-deoxy-2-iodoglycosidesอุทัยวรรณ ศิริอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การใช้ isonic liquid เป็นตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ C-glycosyl heteroaromatic.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; ศักดิ์เกษม เกษมสุข; พัทธพล วัชรวิชานันท์; พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของเหลวไอออนิกชนิดกรดซัลโฟนิกในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560วิธีการสังเคราะห์แบบสะอาดของสารลดแรงตึงผิวชนิดที่มี sugar-triazole เป็นองค์ประกอบโดยใช้ของเหลวไอออนิกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยาอุทัยวรรณ ศิริอ่อน; รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์