การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประสาน อินทเจริญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) บริเวณลุ่มน้ำบางปะกงโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประสาน อินทเจริญ; วิภูษิต มัณฑะจิตร; เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย; สุรัตน์ เจียรนัยวิวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การใช้ระบบภูมิสารสนเทศแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยองวิภูษิต มัณฑะจิตร; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; นฤมล อินทรวิเชียร; ประสาน อินทเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ