กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2585
ชื่อเรื่อง: Error resilient framework using one-pass explicit flexible macroblock ordering map generation and error concealment for H.264/AVC wireless video communication
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Jantana Panyavaraporn
Supavadee Aramvith
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2011
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2585
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น