กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2585
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorJantana Panyavaraporn
dc.contributor.authorSupavadee Aramvith
dc.contributor.otherFaculty of Engineering
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:06Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2585
dc.language.isoength_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleError resilient framework using one-pass explicit flexible macroblock ordering map generation and error concealment for H.264/AVC wireless video communicationen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume20
dc.year2011
dc.journalJournal of Electronic Imaging
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น