การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แมงกะพรุน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาผลิตภัณฑ์แมงกะพรุนพร้อมบริโภคสวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
2564การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ต้นแบบนาโนอิมัลชั่นสเปรย์จากน้ำมัน Damascenone ในสารสกัดใบผักบุ้งทะเลส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาอาการแพ้ผื่นคันและพิษจากแมงกะพรุนณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; สุธาบดี ม่วงมี; สลิล ชั้นโรจน์; มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2560การศึกษาวงจรชีวิตของแมงกะพรุนในธรรมชาติศิริวรรณ ชูศรี; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; วิรชา เจริญดี; สมรัฐ ทวีเดช; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ, และอื่นๆ
2563การสำรวจและจำแนกชนิดของแมงกะพรุนในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีวิชญา กันบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563โครงการการผลิตอนุพันธ์คอลลาเจนน้ำหนักโมเลกุลต่ำจากแมงกะพรุนเพื่อใช้ประโยชน์ในเวชสำอางสามารถ สายอุต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563โครงสร้างและคุณสมบัติเชิงเคมีของเนื้อเยื่อและเซลล์เข็มพิษในแมงกะพรุน Sanderia malayensis และ Rhopilema hispidum และกลไกการปล่อยเข็มพิษสุทิน กิ่งทอง; แววลี โชคแสวงการ; ภาคภูมิ พระประเสริฐ; สุภัททา เฉื่อยฉ่่า; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ, และอื่นๆ