การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางน้ำของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาบริเวณพื้นที่อ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะประมง
2565คุณภาพน้ำและสภาวะยูโทรฟิเคชั่นในแม่น้ำจันทบุรีและปากน้ำแหลมสิงห์ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์; วิชญา กันบัว
2562ศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำและชายฝั่งทะเล: กรณีศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากกิจกรรม การใช้ประโยชน์ต่อระบบนิเวศทางน้ำแม่น้ำจันทบุรี และปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะประมง
2564อิทธิพลของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะยูโทรฟิเคช่ันในบริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์