การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง การะเกด เทศศรี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาสารทาหน้ายาง คุณสมบัติไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดสําหรับการกรีดยางการะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การปรับประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาของอนุภาคนาโนโลหะคู่ แพลเลเดียมเปลือกหุ้มโลหะเงินแกนกลาง (Ag@Pd) สําหรับการสลายตัวของกรดฟอร์มิกการะเกด เทศศรี; มานิตย์ แก้วพิมพา; ชลาธาร แสงเรืองฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตกรีนดีเซลโดยการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซีจิเนชันของไตรกลีเซอไรด์จากน้ำมันสบู่ดำการะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยอนุภาคนาโนบิสมัทเพือเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งศศิธร มั่นเจริญ; การะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยอนุภาคนาโนบิสมัทเพื่อเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพของนน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งศศิธร มั่นเจริญ; การะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงในขั้นตอนเดียวจากการรวม กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟเคชันและไฮโดรจิเนชันบางส่วนการะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน : เทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยายุคใหม่การะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนแคลเซียมออกไซด์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการผลิตไบโอดีเซลชวัสรัฏฐ์ นาคแสงจันทร; อัมราวดี จันทร์ศรี; อมรรัตน์ อินทร์นาง; การะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์