DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "กุ้ง - - การขยายพันธุ์"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "กุ้ง - - การขยายพันธุ์"

Sort by: Order: Results:

  • ศิริวรรณ ชูศรี; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; จารุนันท์ ประทุมยศ (สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
    กุ้งมดแดง (Dancing shrimp) เป็นกุ้งทะเลสวยงามขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงาม และมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตา การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis) ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account