DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "กุ้งตัวตลก -- การเจริญเติบโต"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "กุ้งตัวตลก -- การเจริญเติบโต"

Sort by: Order: Results:

  • จารุนันท์ ประทุมยศ; ณิษา สิรนนท์ธนา; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; วิรชา เจริญดี (สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
    แผนงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตอาหารสําเร็จรูปกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta) มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงกุ้งตัวตลกเพื่อทดแทนการเลี้ยงด้วยดาวทะเลมีชีวิต มีระยะเวลา การวิจัย 3 ปี (2559-2561) ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account