DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "จิตติ พัทธวณิช"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "จิตติ พัทธวณิช"

Sort by: Order: Results:

  • มัณฑนา รังสิโยภาส; จิตติ พัทธวณิช (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549)
    งานวิจัยการอบแห้งเมล็ดในมะม่วงหิมพานต์โดยใช้ปั๊มความร้อนนี้ เป็นการศึกษากระบวนการอบแห้งเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยใช้ปั๊มความร้อน เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน และลดระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง ออกแบบและสร้างเครื่อง รวมทั้งประเมิ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account