DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ"

Sort by: Order: Results:

  • กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
    งานวิจัยเรื่อง บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี เป็นงานวิจัย เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของคณะปี่พาทย์ การสืบทอดโองการไหว้ครู และบทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account