DSpace Repository

กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองของท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account