DSpace Repository

การออกแบบเครื่องดักฝุ่น

Show simple item record

dc.contributor.author อุทัย ประสพชิงชนะ
dc.contributor.author เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
dc.contributor.author ธีรภาคย์ เอื้อสถาพรกิจ
dc.contributor.author พสธร ทาเจริญ
dc.contributor.author อัคคธี ศรีประไพ
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:04:20Z
dc.date.available 2019-03-25T09:04:20Z
dc.date.issued 2547
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1217
dc.description.abstract โครงงานนี้ได้ทำการออกแบบและสรร้างเครื่องดักฝุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องดักฝุ่นแบบเคลื่อนที่ได้ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ในการออกแบบนั้นเริ่มจากการใช้พัดลมดูดอากาศ ทำให้เกิดแรงดูดที่จะสามารถดูดฝุ่นเข้าไปในเครื่องได้ โดยพิจารณาจากความเร็วลมที่เหมาะสมสำหรับฝุ่นจากงานไม้ ฝุ่นจะไหลผ่านท่อทางเข้าซึ่งภายในตัวถังจะมีแผ่นปะทะ เพื่อเปลี่ยนทิศทางให้ฝุ่นหนักตกลงสู่ถาดรองฝุ่น ส่วนฝุ่นที่เบากว่าก็จะถูกรองโดยผ้ากรอง อากาศที่สะอาดจะถูกปล่อยออกทางพัดลม ฝุ่นที่ติดอยู่ที่ผ้ากรองก็จะรอการทำความสะอาดต่อไป ทำการทดสอบเครื่องดักฝุ่น โดยนำฝุ่นจากงานเฟอร์นิเจอร์ไม้น้ำหนักประมาณ 200 กรัม มาเทลงพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร แล้วทำการดูดฝุ่นเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำฝุ่นที่ได้จากเครื่องหลังการทดสอบในแต่ละครั้ง มาชั่งน้ำหนัก เปรียบเทียบกับปริมาณฝุ่นก่อนทำการทดสอบ ซึ่งพบว่าเครื่องดักฝุ่นที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยถึง 96.15% อัตราการไหลของอากาศที่ปากท่อดูดเท่ากับ 14.98 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที และความดันสูญเสียของระบบเท่ากับ 157.69 มิลลิเมตรน้ำ ในส่วนของการวัดการสั่นสะเทือนที่ตำแหน่งมือจับทั้งสองข้างพบว่า ขนาดการสั่นสะเทือนสูงกว่าเกินค่ามาตรฐานที่ผู้ใช้จะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากทำการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนแบบสเปกตรัม ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าเครื่องดักฝุ่นมีสาเหตุการสั่นสะเทือนมาจากมวลไม่สมดุลที่ชุดมอเตอร์และพัดลม และเกิดการเยื้องแกนขึ้นด้วย th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject Blower th_TH
dc.subject Dust th_TH
dc.subject Dust-Collector th_TH
dc.subject Filter th_TH
dc.subject Vibrations th_TH
dc.subject ฝุ่น th_TH
dc.subject พัดลมดูดอากาศ th_TH
dc.subject สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย th_TH
dc.subject เครื่องดักฝุ่นแบบเคลื่อนที่ได้ th_TH
dc.title การออกแบบเครื่องดักฝุ่น th_TH
dc.title.alternative Design of a dust collector th_TH
dc.type Research th_TH
dc.year 2547
dc.description.abstractalternative This project is design and construction of dust collector for study and analysis of its efficiency. Vibration which effects to the operator of a dust collector is also evaluated. Processes of collecting dust begin from blower that moves a volume of air with dust from the ground inlet to a case. The direction of the flowing dust is changed by a buffle inside the case. Dust which has large particles will fall into the hopper while the small particles flow pass the baffle and be collected by the filter. By using the dust collector to suck dust 200 grams, the weight of dust before and after collected by the machine is compared. The result shows that it has efficiency about 96.15%. thenair flow rate at inlet is 14.98 m³/min. the pressure loss of the system is 157.69 mmH_2 o. The part of vibration evaluation, the vibration signals are measured at the handle positions of the machine. By using spectrum analysis, the result show that the amplitude is more than the standard value for sefe operating. Mass unbalance and misalignment occur at fun and motor set. These data will be used to develop the second prototype of the dust collector in the future. en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account