DSpace Repository

Browsing งานวิจัย by Author "ณรงค์ เนตรสาริกา"

Browsing งานวิจัย by Author "ณรงค์ เนตรสาริกา"

Sort by: Order: Results:

  • ณรงค์ เนตรสาริกา; รุ่งอรุณ ชะนวน (ศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก (ศวรส. มหาวิทยาลัยบูรพา., 2549)
    ระบบสุขภาพกับการเกษตร ภาคตะวันออก: ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออก ของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 37,506.59 ตร.กม. (23,441,620 ไร่) ประขาชนทั้งหมด 5,067,242 คน มีพื้นที่ทำการเกษตร 14,229,857 ไร่ มีเกษตรกร 1,681,922 ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account