DSpace Repository

Browsing by Subject "Blower"

Browsing by Subject "Blower"

Sort by: Order: Results:

  • อุทัย ประสพชิงชนะ; เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ; ธีรภาคย์ เอื้อสถาพรกิจ; พสธร ทาเจริญ; อัคคธี ศรีประไพ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
    โครงงานนี้ได้ทำการออกแบบและสรร้างเครื่องดักฝุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องดักฝุ่นแบบเคลื่อนที่ได้ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ในการออกแบบนั้นเริ่มจากการใช ...