DSpace Repository

Browsing by Subject "Angiography"

Browsing by Subject "Angiography"

Sort by: Order: Results:

  • Sornsupha Limchareon; Jiraporn Chawalitumporn; ศรสุภา ลิ้มเจริญ; จิรพร ชวลิตอัมพร (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
    บริบท ความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นเลือดแดงโคโรนารีเป็นความผิดปกติที่พบได้ยาก และมีความหลากหลายทางอาการแสดงของระบบไหลเวียนโลหิต วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอตัวอย่างรายงานผู้ป่วยที่พบความผิดปกติของเส้นเลือดแดงโคโรนารีด้านขว ...