DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Yangdon, Kinley; Khemaradee Masingboon; Niphawan Samartkit (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
  ประเทศภูฏานมีจำนวนผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ข้อมูลการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวานกลุ่มนี้มีจำกัด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการตนเองและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการต ...
 • Fumihiko Fukuda; Wanwarang Ratananikom; Siam Yimsiri; Suched Likitlersuang (2013)
  This paper presents an experimental investigation on the failure surface and plastic potential in deviatoric plane of Bangkok Clay. The results of torsional shear hollow cylinder and triaxial tests with various principal ...
 • Chompunuch Punyapiroje (2009)
  Father roles : The omitted roles in US magazine advertisements from the 1950s-1990s The purpose of the study is to investigate the types of men’s roles in advertising, particularly as father roles, the changes of the ...
 • Piyawan Srivilas; Kanpitcha Jaidee; Rawiwan Watanadilok (2008)
  Seven specimens of marine sponges (Order Hadromerida; Families Spirastrellidae, Tethyidae, and Clionaidae) were analyzed for their fatty acid compositions. The predominant compositions were 16:0, ...
 • Jaray Jaratjaroonphong; Sureeporn Ruengsangtongkul (2014)
  ในงานวิจัยนี้พบว่าสาร FeCl3•6H2O เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพในปฏิกิริยา aza-Friedel-Crafts ของสารตั้งต้น สามองค์ประกอบคือ arenes หรือ heteroarenes, tert-butyl carbamate และ aromatic aldehydes ภายใต้สภาวะที่ไม่รุ ...
 • Sureeporn Ruengsangtongkul; Jaray Jaratjaroonphong (2014)
  ในงานวิจัยนี้พบว่าสาร FeCl3•6H2O เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพในปฏิกิริยา aza-Friedel-Crafts ของสารตั้งต้นสามองค์ประกอบคือ arenes หรือ heteroarenes, tert-butyl carbamate และ aromatic aldehydes ภายใต้สภาวะที่ไม่รุน ...
 • Arnon Wongkaew; Faculty of Engineering (2005)
  Many steel moment frames were damaged during the Northridge Earthquake and the Kobe Earthquake in Japan. The common damages came from fractures in the beam-to-column moment connection region. This incident clearly suggested ...
 • Pinyadapat Petcharat (2555)
  หลายทศวรรษที่ผ่านมา หัวข้อเกี่ยวกับแบบทดสอบความพร้อมที่มุ่งเน้นการวัดและประเมินความสามารถเชิงวิชาการของเด็กปฐมวัยยังคงเป็นประเด็นที่นักการศึกษาปฐมวัยได้นำมาอภิปรายร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในแวดลงสังคมไทย เนื่องจากอิ ...
 • Thidarat Noiraksa; Chatcharee Kaewsuralikhit; Sinchai Maneekat; Sunan Patarajinda; Masasuke Baba (2012)
  Sporolithon ptychoides Heydrich (Sporolithaceae, Sporolithales), the type species of the genus Sporolithon, is newly reported for Thai waters based on specimens collected from the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. A ...
 • F. William H. Beamish; Robert B. Beamish; Lee-Hong Susan Lim (2003)
  Fish captured by electrofishing from lotic reaches within and immediately outside the North Selangor blackwater peat swamp forest were placed into six assemblages. Species richness varied among assemblages from 7 to 32 but ...
 • Arpathsra Sangnark; Kullaya Limroongreungrat; Chokchai Ton (2005)
  Multi-hydrogen peroxide process can improve all physical properties of rice straw. Rice straw quantity of 0.2% (w/v) provided maximum values of cellulose content, brightness, water holding capacity, and oil-binding capacity ...
 • Rawiwan Watanadilok; Pichan Sawangwong; Institute of Marine Science; Anake Kijjoa; Werner Herz; Maria são josé Nascimento; Madalena Pedro; Graham Eaton; Pichai Sonchaeng; Artur MS Silva (2002)
  Reexamination of the marine sponge Suberea aff. praetensa, (Row) from the Gulf of Thailand furnished in addition to bromotyrosine derivatives found previously 5-bromo- and 5-chlorocavernicolin, cavernicolins 1 and 2, two ...
 • Thidarat Noiraksar; Doungporn Amornlerdpison; Yuwadee Peerapornpisal; Tawat Taesotikul; Duangta Kanjanapothi (2009)
  Padina minor Yamada, a brown alga which is found to be abundant on both sides of the coastal area of the gulf of Thailand and the Andaman Sea was examined for gastroprotective activity. The aqueous extract of P. minor ...
 • Chuta Boonphakdee; Voravit Cheevaporn; Faculty of Science; Chawanrat Somnuek; Keiichi Tanaka (2009)
  After serving as a neurotransmitter, acetylcholine is hydrolyzed by acetylcholinesterase (AChE). Inhibition of AChE is considered to be a specific biomarker for exposure to organophosphate and carbamate insecticides. In ...
 • Jutamas Juntanee; Punwalai Kewara; Denchai Prabjandee; จุฑามาศ จันทนี; พรรณวลัย เกวะระ; เด่นชัย ปราบจันดี (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
 • Suda Suwannapirom; Adisak Chandprapalert (2003)
  Part of a special section on the ways in which countries can benefit from globalization. In order to succeed, country’s reform programs must be coupled with increased and better-coordinated international technical and ...
 • Adisak Chandprapalert (2002)
  Recent experiences in Asia provide an empirical evidence that countries in the process of integration are increasingly exposed to internal and external economic environment. In addition, this new emerging economies in Asia ...
 • วิสาตรี คงเจริญสุนทร; วรุฒม์ สมนึก (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  สาร Glochidiol จากไคร้มด (Glochidion eriocarpum) มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆมากมาย เช่น ฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เป็นต้น งานวิจัยนี้สนใจศึกษาประสิทธิภาพของสาร Glochidiol ในการยับยั้งการเจริญ ...
 • Kannika Chatchavalvanich; Pisut Mungkornkarn; Institute of Marine Science; Sukjai Rattanayuvakorn (2006)
  Gonadal development and sex inversion of saddleback anemonefish, Amphiprion polymnus were described. One-month juveniles had sexually undifferentiated gonads with primordial germ cells aggregated in groups, while two- to ...
 • Chakkri Chaipinit; Samrit Yossomsakdi; Retno Wulan Sekarsari; FeftaWijaya, Andy (2559)