DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Thongsouy Sitanon; Jinjutha Chaisena Dallas; Orawan Duangchai (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  การศึกษาเชิงคุณภาพแบบพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงดูของบิดามารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบ ...
 • Kinley Gyaltshen; Pornpat Hengudomsub; Chintana Wacharasin (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านจิตใจและปัจจัยที่ส่งผลในพยาบาลที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ประเทศภูฏาน เป็นการศึกษาแบบความสัมพันธ์เชิงทำนาย กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลที่ให้การดูผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน ...
 • Gyeltshen, Dawa; Aporn Deenan; Chintana Wacharasin; จินตนา วัชรสินธุ์; อาภรณ์ ดีนาน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
  ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียดที่มีผลต่อการควบคุมความดันโลหิตสูงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคความดั ...
 • Suwanna Junprasert; Anna Sumano; Faculty of Nursing (2014)
  This study was aimed to study the psychosocial aspect of active-reproductive people who came for a thalassemia-screening test during 2012 at Laem Chabang Hospital, Si Racha District, Chon Buri Province, Thailand. The ...
 • Banpot Wiroonratch; Somsak Suwansukkul; Srisuda Attawachara (2015)
  The article entitled “the Public Sectors’ Promotion to the Creation of Innovative Products and Services” had objectives to study and promote the creation of innovative products and services in Thailand by reviewing the ...
 • สมศักดิ์ ศิริไชย; เพริศพิชญ์ คณาธารณา (2008)
  Capillary electrophoresis (CE) with UV detection for the simultaneous and short-time analysis of clenbuterol, salbutamol, procaterol, fenoterol is described and validated. Optimized conditions were found to be a 10 mmoll(-1) ...
 • Nattapat Pattana (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2021)
 • Adisak Chandprapalert; Suthasinee Susiva; Teera Tangsongcharoen (2012)
  This research aims to examine consumer house-buying behavior from the consumers’ perspective; to determine house purchasing decisions toward consumer demographics, marketing factors and internal factors and to explore the ...
 • Ubon Dhanesschaiyakupta (2009)
  The relationship between word recognition and reading comprehension processing skills in English of Thai students learning English as a foreign language was investigated. The subjects were 60 high school students of a ...
 • Kitithorn Sanpanich; Yaowaluk Chitramvong; Fred E. Wells (2008)
  Little is known of reproductive patterns of molluscs inhabiting mangroves. Yet this is one of the dominant environments in tropical intertidal areas and molluscs are one of the dominant faunal groups in mangroves. Several ...
 • Saethawat Chamsart; Sirichom Thungkao; Wisuthasinee Chalaruk; Yoawapha Waiprib (Faculty of Science, 2549)
  To mimic excellent starch hydrolyses in a reactor, cassava starch at concentrations of 25, 32 and 36.23% (w/v), were liquefied by α-amylase at a concentration of 0.031% v/w at 90 oC for 60 min in a concentric cylinder (with ...
 • Thidarat Noiraksar; Khanjanapaj Lewmanomont (2010)
  Two genera of marine red algae, Rhodogorgon and Renouxia, are reported from Thai waters. Rhodogorgon ramosissima was collected from the east coast of the Gulf of Thailand (the Pacific Ocean) and Renouxia antillana from the ...
 • Pichai Sonchaeng; F. William H. Beamish; Phannee Sa-ardrit; Robert William Griffiths; C. Kongchaiya (2005)
  The fish assemblage at a site in three Thai streams was sampled by electrofishing at approximately monthly intervals. Seasonal changes in fish abundance and assemblage similarity varied inversely with discharge that mirrored ...
 • Jongkolnee Jongaramruong (2008)
  The red seaweeds Plocamium species are generally distributed around the world and continuously produce potential secondary metabolites. This review intends to show typical secondary metabolites from Plocamium from 1984 to ...
 • Savaminee Teerawut; Bayu Kusuma (2014)
  The present study evaluated the use of alginate–based coating with or without addition of oregano essential oil (OEO), as an antimicrobial treatment for shelf-life extension of pre-cooked shrimp stored under refrigeration ...
 • Bayu Kusuma; Savaminee Teerawut (2557)
  The present study evaluated the use of alginate–based coating with or without addition of oregano essential oil (OEO), as an antimicrobial treatment for shelf-life extension of pre-cooked shrimp stored under refrigeration ...
 • F. William H. Beamish; Phannee Sa-ardrit (2006)
  Silurids were sampled, by electrofishing, from 159 sites on small rivers in four major watersheds across central Thailand, Eastern, Chao Phraya, Peninsula and Maeklong. Total abundance, estimated by the depletion method, ...
 • Sarayut Deachapunya; Elisabeth Reiger; Helmut Ritsch; André Stefanov; Paul J. Fagan; Andras G. Major (2008)
  Slow beams of neutral molecules are of great interest for a wide range of applications, from cold chemistry through precision measurements to tests of the foundations of quantum mechanics. We report on the quantitative ...
 • Ubon Dhanesschaiyakupta (2009)
  ทฤษฏี Sociocultural มีจุดกำเนิดมาจากความคิดและงานของ Vygotsky ที่เป็นในเรื่องของภาวะจิต หรือความตระหนักในความคิดหรือความรู้สึกก่อนทำให้ทฤษฏีนี้แตกต่างจากทฤษฏี behavioral และ nativist โดยทฤษฏี Sociocultural นี้ ...
 • Suwanna Panutrakul; Nongnud Tangkrock-olan; Wansuk Senanan; Praparsiri Barnette (2007)
  Species and distribution of Penaeoid shrimps in Thailand were studied in specimens of shrimp collected from fish markets and fishing ports of 23 provinces along the Gulf of Thailand and the Andaman Sea coast. Identification ...