กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/740
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุนันทา โอศิริth
dc.contributor.authorสุภาภรณ์ ปิติพรth
dc.contributor.authorจิราพร ตระการจันทร์สิริth
dc.contributor.authorผกากรอง ขวัญข้าวth
dc.contributor.authorณัฐดนัย มุสิกวงศ์th
dc.contributor.authorปวัชสรา คัมภีระธัมth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:05Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:05Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/740
dc.description.sponsorshipได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ. 2554en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการรักษาด้วยสมุนไพร - - ไทยth_TH
dc.subjectมะขามป้อม - - การใช้รักษาth_TH
dc.subjectยาแก้ไอth_TH
dc.subjectอาการไอ - - การรักษาด้วยยาth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleประสิทธิผลของยาแก้ไอมะขามป้อมในการบรรเทาอาการไอ: การศึกษาเบื้องต้นth_TH
dc.title.alternativeThe efficacy of emblica officinalis cough syrup in symptomatic cough relief : a preliminary studyen
dc.typeResearch
dc.year2554
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น