กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/559
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมชาย เดชะพรหมพันธุ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:57Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:57Z
dc.date.issued2530
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/559
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectคนจน - - ที่อยู่อาศัย - - จันทบุรีth_TH
dc.subjectคนจน - - ที่อยู่อาศัย - - พัทยาth_TH
dc.subjectคนจน - - ที่อยู่อาศัย - - ระยองth_TH
dc.subjectที่อยู่อาศัย - - ไทย (ชายฝั่งทะเลตะวันออก)th_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleการศึกษาเปรียบเทียบ ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก: จันทบุรี ระยอง และพัทยาth_TH
dc.title.alternativeComparative study of low income residential in eastern sea shore cities : chanthaburi, Rayong and Pattayaen
dc.typeResearch
dc.year2530
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น