รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 83
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฝึกชี่กงต่อการรู้คิดภาวะต้านอนุมูลอิสระ และภาวะทางโลหิตในสตรีวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกายและมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกุลธิดา กล้ารอด; นงนุช ล่วงพ้น; ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; สานิตา สิงห์สนั่น; พรพรหม สุระกุล, และอื่นๆ
2551การตรวจสอบการปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอุไรวรรณ อินทมาโส
2563บทบาทของเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสต่อการเรียนรู้และความจำของหนูแรทเพศเมียศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมของยีน BDNF และ GRIA3 ต่อความไวในการเกิดโรคซึมเศร้าในประชากรไทยศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์; เบญจมาศ สุขใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การแตกแขนงของหลอดเลือดแดง Radial และหลอดเลือดแดง Ulnar ก่อนบริเวณข้อพับแขนในร่างมนุษย์ชำแหละจิรสุดา นาคเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2557การศึกษาผลการเสริมฤทธิ์ของมะเขือเทศราชินีด้วยวิตามินซีต่อความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระและการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพนิรมล ธรรมวิริยสติ; ปองรุ้ง จันทรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563กลไกการส่งสัญญาณเซลล์ของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายและสารออกฤทธิ์ต่อการยับยั้งการสูญเสียความจำในหนูชราเพศเมียณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนชนิดอะโรมาติกต่อการออกฤทธิ์ของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงชนิดไบนารี่จากแบคทีเรีย Lysinibacillus sphaericusชลธิดา ตั้งทรงเจริญ; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การศึกษาสารสกัดจากข้าวกล้องข้าวเหนียวดำและข้าวกล้องข้าวเหนียวสังข์หยดต่อการลดการอักเสบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดนิ่วในไตปริญญาพร หนูอุไร; วิทูร ขาวสุข; ทิษฏยา เสมาเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ฤทธิ์ของฮอร์โมนพาราธัยรอยด์และไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-23 ต่อการดูดซึมแมกนีเซียมในลำไส้ของหนูแรทณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; ณศิสรณ์ สุขศรีเดชาศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างเฮปไซดินและพยาธิวิทยาของหลอดเลือดในหนูที่ถูกชักนำให้เป็นความดันโลหิตสูงด้วยอาหารที่มีเกลือสูงกรรณิการ์ วงศ์ดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อ เพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเองศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; สราวุธ เวชกิจ; นงนุช ล่วงพ้น; พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต; ฉวีวรรณ ธงเจริญ, และอื่นๆ
2561การศึกษาการแสดงออกของยีนระดับ mRNA ของพยาธิ Fasciola gigantica เพื่อพัฒนายา วัคซีนและชุดตรวจนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; นงนุช ล่วงพ้น; พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต; ประเสริฐ โศภน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561ผลของท่าทางการวางเท้าขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์ต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ล่างศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ของลักษณะของเท้า ความสามารถในการทรงท่า ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าและความแข็งแรงของเท้าและข้อเท้าในนักกีฬาแฮนด์บอลพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; คุณาวุฒิ วรรณจักร; ชลาฎล บุญศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561กลไกการออกฤทธิ์ของโอมิพราโซลยับยั้งการดูดซึมแมกนีเซียมในลำไส้เล็กของหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague-dawleyณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ collagenase ของสารสกัดจากข้าวเหนียวสังข์หยดปริญญาพร หนูอุไร; วิทูร ขาวสุข; ทิษฏยา เสมาเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558ผลและกลไกการทำงานของกรดโอคาดาอิกต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริเวณไซแนปส์ของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ประสิทธิภาพของเว็บไซต์รายการอาหารแลกเปลี่ยนในรูปแบบภาพหมุน 360 องศา ต่อการควบคุมพลังงานและสารอาหาร ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนอุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล; อลงกต สิงห์โต; นริศา เรืองศรี; กนกนุช นรวรธรรม; เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์, และอื่นๆ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 83