กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4485
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกุลชาณัช เติมประยูร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์th
dc.date.accessioned2022-06-26T06:49:51Z
dc.date.available2022-06-26T06:49:51Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4485
dc.descriptionทุนอุดหนุนโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์ / งานออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562th_TH
dc.description.abstractโครงการสร้างสรรค์ชุด “การประดิษฐ์ สื่อแทนความรักระหว่างมนุษย์และสุนัข” เป็นการศึกษาทดลองการใช้ขนสุนัขในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์โดยอาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง ผ่านมุมมองและประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เกิดจากความกลัวการสูญเสียสุนัขอันเป็นที่รักด้วยการบันทึกความทรงจำจากการสัมผัสเส้นขนสุนัขที่หลุดร่วงในทุกวัน โดยใช้กระบวนการสะสมขนของสุนัขของข้าพเจ้าที่ชื่อ มะขาม จากการหวีขนและการสัมผัสขนมะขามเป็นเวลา 2 ปี เส้นขนที่หลุดร่วงไร้ค่าถูกนำมาใช้สื่อสารแทนสัญลักษณ์แห่งความรัก ความเอาใจใส่ระหว่างเจ้านายและสัตว์ โดยการนำกลุ่มก้อนขนที่หลุดร่วงมาประกอบเป็นผลงานกระเป๋าสะพายผู้หญิงเปรียบสเหมือนการบันทึกเรื่องราวในอดีตระหว่างเจ้านายและสุนัขที่เลือนหายไปให้กลับเป็นรูปร่างขึ้นใหม่อีกครั้งth_TH
dc.description.sponsorshipคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสื่อแทนความรักth_TH
dc.subjectทัศนศิลป์th_TH
dc.titleการประดิษฐ์สื่อแทนความรักระหว่างมนุษย์และสุนัขth_TH
dc.title.alternativeThe object invention to represent the loveen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailkulchrnut@buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternative“ Relationship influences Happiness” is the creative art project that is the study and experiment on using of dog hairs for visual art, based on the relationship between humans and pets. It is a personal perspectives and experiences, caused by the fear of losing a beloved dog names “Makham” and recording memories from touching the dog hairs that fall out every day. Makham’s hairs was collected for 2 years for creating the artwork which reveals the love and care between Makham and her boss.en
dc.keywordสาขาปรัชญาth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_196.pdf5.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น