กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4442
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสรชัย ศรีนิศานต์สกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์th
dc.date.accessioned2022-06-16T06:57:02Z
dc.date.available2022-06-16T06:57:02Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4442
dc.descriptionสนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.description.abstractโหราศาสตร์ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานโดยเฉพาะบทบาทของโหราศาสตร์กับการเมืองการปกครอง นับตั้งแต่โบราณกาล ชนชั้นปกครองของไทยต่างก็อาศัยความรู้ทางโหราศาสตร์ใน การคาดคะเนเหตุการณ์ และการดำรงชีวิตประจาวัน ตั้งแต่การวางชัยภูมิที่ตั้งพระราชวังหรือการจัดวางรูปแบบกองทัพ การหาฤกษ์พานาทีเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการทำพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางการเมือง เช่น การขึ้นครองราชย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในรัชกาลที่ 4 บทบาทของโหราศาสตร์ก็ค่อย ๆ ลดลงและแทนที่ด้วยความคิดแบบวิทยาศาสตร์ จนเกิดการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2475 บทบาทของโหราศาสตร์ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่จำกัดในราชสำนักและชนชั้นปกครองสู่บทบาทในสาธารณะมากขึ้นth_TH
dc.description.sponsorshipคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectโหราศาสตร์th_TH
dc.titleอิทธิพลของโหราศาสตร์ในสังคมและการเมืองไทยth_TH
dc.title.alternativeInfluences of astrology in Thai politics and societyen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailsaurachai@hotmail.comth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeAstrology is knowledge which has existed with Thai society for a long time, especially the role of astrology and politics. In the past times ruling classes rely on astrology for the ritual or political activities. In the reign of King Mongkut, the role of astrology was reduced by scientific thinking. After Siamese Revolution 1932, the role of astrology was changed from Court to Publicen
dc.keywordสาขาปรัชญาth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_138.pdf1.65 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น