กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4277
ชื่อเรื่อง: A study of online business utilization through WeChat of customers in Kunming
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Khemmaya Kiniman
Paratchanun Charoenarpornwattana
Xie, Bin Xue
Burapha University. Facultyof Education
Burapha University. Faculty of Education
คำสำคัญ: Electronic commerce -- China
Online chat groups
Social media
วันที่เผยแพร่: 2020
สำนักพิมพ์: Facultyof Education, Burapha University
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4277
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
gbr22n1p11-25.pdf456.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น