กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4109
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorVisarut Srimuk
dc.contributor.authorApisit Pakapongpun
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2021-05-28T03:31:10Z
dc.date.available2021-05-28T03:31:10Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4109
dc.description.abstractจุดประสงค์ของงานวิจัยนี ้ ได้กำหนดนิยาม k -ฟี โบนักชีไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์ โคแทนเจนต์ และ เอกลักษณ์เบื้องต้นของฟังก์ชัน k -ฟี โบตรีโกณมิตth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectk -Fibonometric functionsth_TH
dc.subjectTrigonometryth_TH
dc.subjectk -Fibonacci numbersth_TH
dc.titleIdentities of k-Fibonometric functionsen
dc.title.alternativeเอกลักษณ์ของฟังก์ชัน k –ฟีโบตรีโกณมิติth_TH
dc.typeArticleth_TH
dc.issue3th_TH
dc.volume25th_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeIn this paper, the k -Fibonacci sine, cosine, tangent and cotangent are defined, and some identities of k -Fibonometric functions are investigateden
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journalth_TH
dc.page880-891.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
880-891.pdf621.54 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น