กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4013
ชื่อเรื่อง: การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคาร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A database system development of digital Pharmacy image management in 2D and 3D digitize for the quality of medicines to consumer protection safety
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: สัญญาณภาพดิจิทัล
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เสนอการออกแบบสมาร์ทปลั๊ก และระบบบริหารจัดการและควบคุมสมาร์ทปลั๊ก โดยระบบที่พัฒนาขึ้นรับข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าที่แต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งถูกเฝ้าดู (monitor) และ ถูกควบคุมด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ระบบที่นำเสนอสามารถระบุ (จำแนก) ชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกเสียบอยู่กับสมาร์ทปลั๊ก และอนุญาตให้ผู้ใช้เปิด/ ปิดแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์หรือสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยได้ออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับกระแสในรูปแบบรางปลั๊กไฟฟ้าและนำไปใช้กับทุก ๆ จุดที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานอยู่ (แทนที่จะนำไปใช้ที่แผงวงจรหลัก หรือ main circuit เพียงจุดเดียว) เพื่อให้ระบบรู้ได้อัตโนมัติว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกย้ายไปอยู่ที่ตำแหน่งใด ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเปิด/ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ระบบยังสามารถวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติจากการใช้งานประจำและแจ้งเตือนผู้ใช้ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4013
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_171.pdf1.65 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น