กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3807
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มมูลค่าเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของชาใบขลู่เพื่อสุขภาพจากจังหวัดจันทบุรี (ฤทธิ์ต้านมะเร็งของชาใบขลู่และกลไกที่เกี่ยวข้อง)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Anti-cancer effect of Khlu (Pluchea indica Less.) tea and its underlying mechanism
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ผาณตา เอี้ยวซิโป้
ทรงกลด สารภูษิต
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ชาใบขลู่
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
เซลล์มะเร็ง
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3807
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_334.pdf2.89 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น