กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3585
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากเหง้าเร่วหอม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Investigation of potential anticancer compound from etlingera pavieana rhizome
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ผาณตา วาณิชวัฒนเดชา
เอกรัฐ ศรีสุข
มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
อนันต์ อธิพรชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การสกัด (เคมี)
เซลล์มะเร็ง -- การเจริญเติบโต -- การควบคุม
ยารักษามะเร็ง
เร่วหอม (พืช) -- การวิเคราะห์
สารสกัดจากพืช
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3585
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_027.pdf1.27 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น