กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3563
ชื่อเรื่อง: การเตรียมสาร amino-triazoleglycosides ชนิดใหม่ ด้วยวิธีที่ง่ายเพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation of new amino-triazoles glycosides by simple method for evaluation of anticancer activity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: คาร์โบไฮเดรตเป็นสารที่มีประโยชน์ในธรรมชาติและได้รับการยอมรับว่าเป็นสารสำคัญในการใช้เป็น สารตั้งต้นเพื่อสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับอนุพันธ์ 1,2,3-triazoles ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการประยุกต์ใช้จากฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายนอกจากนี้สารประกอบเอมีนยังมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์สารอินทรีย์เนื่องจากใช้เป็นสารสังเคราะห์สำหรับการผลิตยา เคมีภัณฑ์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพการสังเคราะห์สารกลุ่มนี้ได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับนักเคมีอินทรีย์งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์สารโดยประกอบรวมสารทั้งสารกลุ่มเหล่านี้เข้าด้วยกันในโมเลกุล "amino triazole glycoside" และพัฒนาวิธีการที่สะดวกในการสังเคราะห์สารชนิดนี้โดยผ่านการทำปฏิกิริยาสองขั้นตอนในหนึ่งหม้อปฏิกิริยาโดยวิธี alkylation ของอนุพันธ์ของ amine กับ propargyl bromide เพื่อให้ propargylamine ในขั้นตอนแรกตามมาด้วยปฏิกิริยา 'click' กับ azido-glycoside โดยใช้ CuI ในน้ำ ได้สารผลิตภัณฑ์amino-triazole glycosides ที่ให้ผลผลิตปานกลางถึงดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3563
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_006.pdf451.26 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น