กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3329
ชื่อเรื่อง: A feasibility study of GSC's expansion to Vietnam
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Yordying Thanatawee
Nongnuch Suthirungkul
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Business administration
Education - - Curricula
Feasibility studies
Global business project
University extension
วันที่เผยแพร่: 2015
บทคัดย่อ: As one of the Global Business Project (GBP) 2011, the feasibility of the plan for Graduate School of Commerce (GSC) of Burapha University to expand its study center to Vietnam is examined in this paper. The results from the market feasibility study reveal that Vietnam has a strong demand for a full-time MBA program, with low level of competition and threat of substitution. In addition, the financial feasibility indicates the payback period of 7.2 years, the Net Present Value (NPV) of 1,994,220 USD, and the Internal Rate of Return (IRR) of 14.95 per cent. Therefore, Vietnam is a favorable market for GSC to take a foothold.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3329
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
gbr17n1p19-29.pdf677.84 kBAdobe PDFดู/เปิด
gbr17n1p19-29.pdf677.84 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น