กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3188
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวิชิต สุรัตน์เรืองชัย
dc.contributor.authorภาวนา เรียมริมมะดัน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:22Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:22Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3188
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการสอนด้วยสื่อth_TH
dc.subjectกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 อีth_TH
dc.subjectวิทยาศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)th_TH
dc.subjectวิทยาศาสตร์ - - การสอนด้วยสื่อth_TH
dc.subjectวิทยาศาสตร์ - - แบบเรียนสำเร็จรูปth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.subjectแบบเรียนสำเร็จรูปth_TH
dc.titleการพัฒนาชุดการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องของเล่นของใช้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume1
dc.year2550
dc.journalวารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of curriculum and instruction
dc.page31-36.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p31-36.pdf2.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น