กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3171
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนฤมล ธีระรังสิกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:21Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:21Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3171
dc.language.isothth_TH
dc.subjectศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - ออสเตรเลียth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectเด็ก - - การดูแลth_TH
dc.titleศูนย์พัฒนาเด็กในออสเตรเลียth_TH
dc.title.alternativeChild Care Center in Australiaen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume7
dc.year2542
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page52-57.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p52-57.pdf9.6 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น