กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3059
ชื่อเรื่อง: คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการงาน ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นลิน มงคลศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาล - - แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
วันที่เผยแพร่: 2548
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3059
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
p61-73.pdf266.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
p61-73.pdf266.99 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น