กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2954
ชื่อเรื่อง: การสัมภาษณ์เชิงปรากฏการณ์วิทยา : ศาสตร์และศิลปะ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลภา คุณทรงเกียรติ
คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การสัมภาษณ์
ปรากฏการณ์วิทยา
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2954
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-7.pdf153.77 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น