กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2947
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
dc.contributor.authorสมควร เฟ้นดี้
dc.contributor.authorวนิดา นาคศิลา
dc.contributor.authorรวิสุดา บานเย็น
dc.contributor.authorวิไลวรรณ บุรวัฒน์
dc.contributor.authorธนวรรณ โรจนโสดม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2947
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการตรวจคัดโรคth_TH
dc.subjectเบาหวานth_TH
dc.subjectเท้า - - โรคth_TH
dc.subjectเบาหวาน - - ผู้ป่วยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleคุณภาพการตรวจคัดกรองเท้าเบาหวานด้วยอุปกรณ์ไบ-ฟิลาเมนท์โดย อสมth_TH
dc.title.alternativeQuality of diabetic foot screening with Bi-filament by village health volunteersen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issueฉบับเพิ่มเติม 2
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page54-66.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p54-66.pdf4.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น