กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2696
ชื่อเรื่อง: Ebola virus, a life-threatening virus: A review
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Somsak Pantuwatana
Faculty of Science
คำสำคัญ: Ebola virus disease - - Prevention and control
Ebola virus disease
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: Ebola virus is currently created a panic among scientists and people around the world. All information concerning the biology and facts of Ebola virus were then reviewed and analyzed in order to reveal the facts and the possibility of gaining better understanding, how to prevent an outbreak and control the epidemic of diseases that caused by Ebola virus.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2696
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
jsth12n1p1-5.pdf533.53 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น