กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2651
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงคุณภาพพาราอิบาทัวร์มาลีนจากแหล่งโมแซมบิคด้วยความร้อน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Heat treatment of paraiba-typemozambique tourmalines
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
อรุณี เทอดเทพพิทักษ์
เมธินี จามกระโทก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ทัวร์มาลีน
พาราอิบา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: พาราอิบาทัวร์มาลีนคือทัวร์มาลีนสีฟ้าอมเขียวหรอเขียวอมฟ้า ซึ่งเกิดจากธาตุให้คีอทองแดงและแมงกานีสทัวร์มาลีนชนิดนี้ จัดเป็นอัญมณีที่หายากและราคาสูง งานวิจัยนี้ทําปรับปรุงสีของทัวร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งโมแซมบิคโดยการให้ความร้อนภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 400-600 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะการเผาที่เหมาะสมนี้ทัวร์มาลีนสีม่วงจาก โมแซมบิคเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอมเขียว ผลของ EDXRF พบว่ามีทองแดงและแมงกานีสเป็นองค์ประกอบการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีและสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของทัวร์มาลีนก่อนและหลังเผาด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลเนียร์ไออาร์สเปกโทรสโกปี พบว่าทัวร์มาลีนสีม่วงก่อนเผามีแถบการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตรซึ่งเป์นการดูดกลืนแสงของ Mn3+ ในขณะที่การดูดกลืนแสงที่ตําแหน่ง 690 และ 900 นาโนเมตรเป็นแถบการดูดกลืนแสงของ Cu2+ ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดสีฟ้าในทัวร์มาลีน นอกจากนี้พบแถบการดูดกลืนที่ตําแหน่ง 1316, 1430 และ 1478 นาโนเมตรสัมพันธ์กับการดูดกลืนของ OH ของโมเลกุลน้ำในโครงสร้างของทัวร์มาลีนทัวร์มาลีนที่ผ่านการเผาพบค่าการดูดกลืนแสงที่ตําแหน่ง 525 นาโนเมตรลดลงอย่างเห็นได้ชัด และพบพีคใหม่ของ OH ที่ตําแหน่ง 1400 นาโนเมตร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2651
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
298-303.pdf920.16 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น