กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2613
ชื่อเรื่อง: The development of the governance system of public higher education: A comparative study between the state of Illnois and Thailand.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Samrit Yossomsakdi
Faculty of Humanities and Social Sciences
คำสำคัญ: Education Higher - - Illinois
Education Higher - - Thailand
วันที่เผยแพร่: 2003
บทคัดย่อ: This paper employs a comparative study as a tool for better understanding of higher-education governance systems. The author presents a comprehensive study on the historical development of public higher education with purpose of gaining an insight of the current governance systems of higher education in both the State of Illinois and Thailand.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2613
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p91-107.pdf4.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น