กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2611
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorWannipa Asawachaisuwikrom
dc.contributor.authorFaculty of Nursing
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:08Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:08Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2611
dc.description.abstractThe purpose of this study was to determine how well the behavior-specific cognitions (perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy, family support, neighborhood environment, and convenient facilities) and personal factors (gender, income, and education) predicted physical activity in older Thai adults. The Physical Activity Promotion Model (PAPM) guiding this study was adapted from Pender’s (1996) revised Health Promotion Model and the findings of a literature review. A multi-stage sampling technique was used to select eight villages from two sub-districts located in Chonburi Province, Thailand. The data were collected from 112 non-institutionalized Thai women and man aged 60 years and older using face-to face interviews. Hierarchical regression analysis indicated that the six behavior-specific cognitions accounted for about 40% (adjusted R^2 = .40, p< .05) of the variability in physical activity, while the nine variables together explained 50% (adjusted R^2 = .50 , p < .05) of the variance in physical activity. Only four variables (income, perceived barriers, neighborhood environment, and convenient facilities) were significant predictors of physical activity. Although perceived benefits, self-efficacy, family support, gender, and education were not significant predictor, a conclusion that these variables do not play important roles in physical activity would be premature because so few studies of these factors were conducted with older Thai adults. Further research in this field remains to be done to determine if the findings of this study are consistent in this population.th_TH
dc.language.isoength_TH
dc.subjectAdulthood. Health behavior
dc.subjectAged - - Health and hygiene
dc.subjectAged
dc.titlePhysical activity and its predictors among older Thai adults
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume1
dc.year2003
dc.journalJournal of Science, Technology, and Humanities.
dc.page65-76.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น