กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2577
ชื่อเรื่อง: Abundances and Habitat Sensitivities of Some River Fishes in Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: F. William H. Beamish
Phannee Sa-ardrit
Faculty of Science
คำสำคัญ: abiotic factors
Abundance
conservation
occurrence
species richness
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: Freshwater fishes from a diverse array of 11 families, some dominated by marine species and others containing only a few species, were collected by electrofishing from 84 locations on small rivers in central Thailand and their abundances related to habitat characteristics. Abundances were largest for Channa gachua, Dermogenys pusillus and Mastacembelus armatus but for none of the 18 species were they large relative to the total numbers of fish captured. The importance of habitat characteristics to abundance was examined by multiple regression analysis for those species captured at more than 12% of the stations. Only a small number of habitat characteristics were significant for each species and no factor was common to all species. It is suggested some habitat characteristics are important through their influence on diet while for others the impact is on their physiology.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2577
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น