กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2560
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorThanasit Rachataruangsit
dc.contributor.authorSutee Yoksanb
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:04Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:04Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2560
dc.description.abstractA formulation of triplet proximity effect in a ferromagnet/superconductor bilayer based on the de Gennes correlation function method is presented by extending the Takahashi–Tachiki theory. The inhomogeneous in-plane spiral magnetic order is employed in this approach the superconducting order parameter is a conventional spin singlet s-wave pairing, and the induced triplet pair amplitude arises as a result of the broken time-reversal invariance due to the presence of the rotating exchange field. A new type of triplet condensate still possesses the s-wave state but the symmetry requires an odd frequency parity. We find that the inhomogeneous exchange interaction leads to the appearance of the long-range odd frequency triplet pair amplitude, and the inclusion of the spin orbit scattering affects both short-range and long-range triplet components. The superconducting critical temperature of the diffusive ferromagnet/superconductor sandwiches is determined from the secular equation of the linearized gap equation in order to investigate the behavior of the induced triplet pairing. It is found that the induced long-range triplet component exists which arises from the modulation of the in-plane pair amplitudes in the transverse direction. Moreover, the possibility of the cryptoferromagnetic state is demonstrated in favor of superconductivity and this may explain a possible origin of the magnetically dead layer.en
dc.language.isoengen
dc.subjectFerromagnetismth_TH
dc.subjectProximity effectth_TH
dc.subjectSpin orbit scatteringth_TH
dc.subjectTransition temperatureth_TH
dc.subjectTriplet superconductivityth_TH
dc.titleSpin Orbit Scattering Effect on long-Range Odd Frequency Triplet Pairing in Ferromagnet/Superconductor Bilayersen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1-2
dc.volume467
dc.year2007
dc.journalPhysica C: Superconductivity
dc.page156-166.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น